Polityka prywatności i plików cookies

 

I. Postanowienia wstępne

 

§1

 

„Venga Hartzchemie Sp. z o.o.” Sp.k.  z siedzibą w Łodzi (93-348) przy ul. Demokratycznej 117, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000984208, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7291927488, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwana dalej „Venga”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

 §2

 

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.lakiery.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

 

II. Dane osobowe

 

§3

 

Dane osobowe w Portalu

1.Użytkownik w celu skontaktowania się z Venga może wypełnić formularz kontaktowy umieszczony na dole Portalu podając imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (opcjonalnie) i treść zapytania kierowanego do Venga.

2.Użytkownik może także skontaktować się z Venga wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe Venga np. adres czy adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe Użytkownika np. jego adres e-mail.

3.Użytkownik może wyrazić, osobnym oświadczeniem, dodatkową i opcjonalną zgodę na przesyłanie przez Venga na podany przez niego adres e-mail newslettera (formularz na dole każdej podstrony Portalu) w celu uzyskiwania informacji o towarach, nowościach, wydarzeniach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Venga. Zgoda ta może zostać w każdym czasie odwołana.

4.Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Venga, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§4

 

Dane osobowe kontrahentów i ich pracowników upoważnionych do kontaktów

1.Venga przetwarza także w ramach prowadzonej działalności, w tym w ramach zawartych umów czy prowadzonej współpracy handlowej, jak również marketingu bezpośredniego, dane osobowe swoich kontrahentów, klientów oraz osób upoważnionych przez nich do kontaktów i realizacji wzajemnej współpracy.

2.Dane osób upoważnionych do kontaktów ze strony kontrahenta lub klienta zostały udostępnione Venga przez kontrahenta lub klienta.

3.Kontrahenci lub klienci mogą wyrazić, osobnym oświadczeniem, dodatkową i opcjonalną zgodę na przesyłanie przez Venga na podany przez nich adres e-mail lub nr telefonu, w formie wiadomości e-mail, sms lub mms informacji marketingowych (o towarach, nowościach, wydarzeniach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Venga). Zgoda ta może zostać w każdym czasie odwołana.

4.Wszelkie dane osobowe są przetwarzane przez Venga w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim w RODO.

 

§5

 

Administrator oraz odbiorcy danych

1.Administratorem danych osobowych jest Venga.

2. Venga może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Venga informuje, że odbiorcami przetwarzanych przez Venga danych osobowych mogą być: podmioty zapewniające hosting strony internetowej lub danych osobowych dla Venga, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie internetowej, dostawcy usług wysyłania smsów, mmsów oraz e-maili, podmioty zajmujące się prowadzeniem korespondencji w imieniu Venga, agencje marketingowe, obsługa księgowa, Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy spedycyjne i transportowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne.

4. Venga nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

§6

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Venga

1.Venga przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązania sprawy przedstawionej Venga przez formularz kontaktowy, e-mailem lub drogą listowną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem Vegna jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

2.Na podstawie wyrażonej przez Użytkownika, w osobnym oświadczeniu, dodatkowej i opcjonalnej zgody Venga ma prawo do wysyłania na podany przez niego adres e-mail newslettera, w tym informacji o towarach, nowościach, wydarzeniach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Venga, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku będzie 6 ust. 1 lit. a) RODO, ale także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

3. Venga przetwarzania dane osobowe kontrahentów i klientów w następujących celach:

       1.wykonywania umów, jakie łączą Venga z kontrahentami czy klientami, w tym dokonywania zakupów, sprzedaży produktów, dokonywania transportu towarów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

       2.wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Venga, np. wystawienia faktur Vat czy dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

       3.wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Venga, tj. prowadzenia korespondencji czy podejmowania kontaktu w ramach współpracy z kontrahentami i klientami, prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym w postaci odwiedzin przedstawiciela handlowego Venga, czy przesłania pocztą materiałów reklamowych, jak również dochodzenia należności Venga przed sądem czy w drodze egzekucji komorniczej, gdyby okazało się to konieczne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

       4.archiwizacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO.

4.Na podstawie wyrażonej przez kontrahenta lub klienta w osobnym oświadczeniu, dodatkowej i opcjonalnej zgody Venga ma prawo do wysyłania w formie wiadomości e-mail, sms lub mms, na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu informacji marketingowych, w tym informacji o  towarach, nowościach, wydarzeniach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez Venga, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku będzie 6 ust. 1 lit. a) RODO, ale także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli kontrahent lub klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

5.Dane osób upoważnionych do kontaktów będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Venga, tj. prowadzenia korespondencji i kontaktowania się w celu m.in. realizacji składanych w Venga zamówień, dostarczanych do Venga produktów, wykonywania zawartych przez Venga umów, oraz innych działań w ramach współpracy z kontrahentem lub klientem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6.Podanie danych osobowych w każdym z powyżej wymienionym przypadku jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy Venga działa na podstawie przepisów prawa, które nakazują pobranie od danych osobowych np. w przypadku wystawiania faktur Vat. Niepodanie danych uniemożliwia otrzymanie przez Użytkownika odpowiedzi na pytanie, otrzymywanie newslettera, prowadzenie współpracy z Venga, w tym zawarcie umowy, otrzymywanie informacji marketingowych.

 

§7

 

Okres przechowywania danych

1.Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Venga będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

2.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są do czasu odwołania zgody.

3.Dane osobowe kontrahentów lub klientów będą przechowywane przez okres trwania współpracy z Venga, a po jej zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z prowadzonej współpracy lub do czasu upływu okresów przedawnienia wynikających z prawa podatkowego (zależy co nastąpi później).

4.W przypadku przetwarzania danych kontrahentów lub klientów lub osób upoważnionych do kontaktu w oparciu o prawnie uzasadniony interes Venga dane będą przechowywane przez czas realizowania tego interesu lub do czasu zgłoszenia przez kontrahenta lub klienta lub osobę upoważnioną do kontaktu sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w zależności co nastąpi wcześniej).

5.W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahenta lub klienta jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody.

 

§8

 

Prawa przysługujące Użytkownikom, kontrahentom, klientom lub osobom upoważnionym do kontaktu

1.Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Venga ma prawo:

       1.dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia (sprostowania),

       2.usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

       3.przenoszenia swoich danych,

poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Venga.

2.Każda osoba, które dane osobowe przetwarzane są przez Venga w oparciu o prawnie uzasadniony interes Venga na ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby.

3.W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 – 2, należy skontaktować się z Venga na adres pocztowy lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Venga ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

III. Pliki cookies

 

§9

 

1.Venga wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Venga.

2.Venga przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Venga przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu, a także w celu Użytkownika zapewnienia prawidłowego działania Portalu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§10

 

1.Venga informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2.Venga wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Venga, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3.Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
InternetExplorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647, Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§11

 

Venga informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w serwisie lub przerwanie sesji po zalogowaniu.


§12

 

1.Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

2.Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach na całym świecie, zgodnie z informacją podaną przez Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl. Tym samym może dochodzić do przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl. Państwa dane mogą zostać przekazane np. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl. Google gwarantuje taki sam stopień zabezpieczenia danych we wszystkich centrach serwerowych na świecie, gdzie przechowywane są dane.

3.Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

4.Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

5.Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 

§13

 

Informacje, które są zawierane w logach systemowych (tj. adres IP, domena, typ przeglądarki) w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą serwisie jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

§14

 

Venga stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki fizyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu ich przez osoby nieuprawnione i nieupoważnione, a także chroni te dane przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§15

 

Polityka prywatności znajduje się na stronie serwisu pod adresem: www.lakiery.pl oraz w siedzibie Venga.

 

 

1